૧૭મીએ સૌરાષ્ટ્ર માંથી ૨૧ મૂર્તિઓની ભવ્યાતીભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળીને પહોચશે ખોડલધામ(17 january khodaldham shobhayatra root)

૧૭મિએ ખોડલધામ શોભાયાત્રાની રૂપરેખા
જય માં ખોડલ
 


khodaldham kagvad vedio 
khodaldham rath vedio

khodaldham kagvad ni zalak vedio
khodaldham aarti vedio
 Ae page vadhu ne vadhu share karo …..
                                                            jay  ma khodal


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Post Author: dworld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *